Latex Examination gloves

محصولات

دستکش معاینه لاتکس

  • Disposable Latex Examination Gloves (Powder-Free)

    دستکش معاینه لاتکس یکبار مصرف (بدون پودر)

    رنگ Mater مواد کرم : لاتکس

    موقعیت یابی بازار Ex معاینات پزشکی ، خودروی شفاهی ؛ ، حفاظت م toثر از بیماران و کاربران ، جلوگیری از عفونت متقابل.

    دامنه کاربردها: در معاینات پزشکی و بالینی ، پرستاری ، معاینه شفاهی و سایر برنامه های مربوطه استفاده می شود. حفاظت بهداشتی م effectiveثر را هم برای بیماران و هم برای کاربران فراهم می کند و به جلوگیری از عفونت متقابل کمک می کند.